یادداشت‌ها

مراقب دخترانمان باشیم!

مراقب دخترانمان باشیم!

چند روز پیش جلسه کوچ با دخترخانمی داشتم. پیش از جلسه به او گفتم در یک خط به من بگو که مشکل چه چیزی است و برایم نوشت: «هیچ تخصصی...